மாற்று சான்றிதழ் வேண்டி விண்ணப்பம் மாதிரி -2

மாற்று சான்றிதழ் வேண்டி தலைமை ஆசிரியருக்கு கடிதம் எழுதுவது எப்படி என்று இப்போது பார்ப்போம்.

அனுப்புநர்

நாராயணன்,

10-ஆம் வகுப்பு 'ஆ' பிரிவு,

அரசு உயர்நிலை பள்ளி,

மேலூர்.

பெறுநர்

மதிப்பிற்குரிய தலைமை ஆசிரியர் அவர்கள்,

அரசு உயர்நிலை பள்ளி,

மேலூர்.

ஐயா,

பொருள்: மாற்றுச் சான்றிதழ் வேண்டுதல் தொடர்பாக

வணக்கம், நான் நம் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு 2022-2023 ஆம் ஆண்டு பயின்று தேர்ச்சி பெற்றேன். எனது உயர் கல்விக்காக எனக்கு மாற்றுச் சான்றிதழ் தேவைப்படுகிறது. எனவே எனக்கு மாற்றுச் சான்றிதழ் தந்து உதவும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

இப்படிக்கு,

நாராயணன்.

Post a Comment

Previous Post Next Post